TopBanner

 

Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.

1. Khái niệm về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể (NST) là những biến đổi trong cấu trúc NST dẫn đến sự sắ...

Đọc thêm »

Luyện thi đại học môn Sinh: Bài tập phiên mã. Luyện thi đại học môn Sinh: Bài tập phiên mã.

Dựa vào cơ chế của quá trình phiên mã (sao chép thông tin di truyền từ gen cho mARM) ta có thể đề xuất một số dạng bài tập về quá trình sa...

Đọc thêm »

Luyện thi đại học môn Sinh: Quá trình nhân đôi ADN Luyện thi đại học môn Sinh: Quá trình nhân đôi ADN

ADN là vật chất di truyền ở cấp độ phân tử, việc truyền đạt thông tin di truyền trên ADN từ thế hệ tế bào mẹ sang tế bào con thông qua có...

Đọc thêm »

Liên kết không hoàn toàn - Hoán vị gen Liên kết không hoàn toàn - Hoán vị gen

Người đầu tiên đưa ra thuyết di truyền NST giải thích cơ sở của hiện tượng  liên kết gen , hoán vị gen và di truyền liên kết với giới tín...

Đọc thêm »

Luyện thi đại học môn Sinh: Cấu trúc di truyền của quần thể. Luyện thi đại học môn Sinh: Cấu trúc di truyền của quần thể.

Quần thể là một tập hợp cá thể cùng loài, chung sống trong một khoảng không gian xác định, tồn tại qua thời gian nhất định, có thể giao ph...

Đọc thêm »
 
 
 
Top